OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2014 הוא 0.493
02/05/2014 0.493 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2014 הוא 0.493
03/05/2014 0.494 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2014 הוא 0.494
04/05/2014 0.494 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2014 הוא 0.494
05/05/2014 0.494 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2014 הוא 0.494
06/05/2014 0.491 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2014 הוא 0.491
07/05/2014 0.491 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2014 הוא 0.491
08/05/2014 0.489 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2014 הוא 0.489
09/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2014 הוא 0.49
10/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2014 הוא 0.49
11/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2014 הוא 0.49
12/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2014 הוא 0.49
13/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2014 הוא 0.49
14/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2014 הוא 0.49
15/05/2014 0.486 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2014 הוא 0.486
16/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2014 הוא 0.487
17/05/2014 0.485 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2014 הוא 0.485
18/05/2014 0.485 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2014 הוא 0.485
19/05/2014 0.485 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2014 הוא 0.485
20/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2014 הוא 0.487
21/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2014 הוא 0.49
22/05/2014 0.49 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2014 הוא 0.49
23/05/2014 0.489 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2014 הוא 0.489
24/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2014 הוא 0.487
25/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2014 הוא 0.487
26/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2014 הוא 0.487
27/05/2014 0.487 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2014 הוא 0.487
28/05/2014 0.488 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2014 הוא 0.488
29/05/2014 0.486 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2014 הוא 0.486
30/05/2014 0.486 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2014 הוא 0.486
31/05/2014 0.486 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2014 הוא 0.486
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2014 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2014

תגובות הגולשים