OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 0.547 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2014 הוא 0.547
02/12/2014 0.554 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2014 הוא 0.554
03/12/2014 0.559 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2014 הוא 0.559
04/12/2014 0.557 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2014 הוא 0.557
05/12/2014 0.554 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2014 הוא 0.554
06/12/2014 0.558 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2014 הוא 0.558
07/12/2014 0.558 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2014 הוא 0.558
08/12/2014 0.558 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2014 הוא 0.558
09/12/2014 0.552 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2014 הוא 0.552
10/12/2014 0.552 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2014 הוא 0.552
11/12/2014 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2014 הוא 0.548
12/12/2014 0.546 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2014 הוא 0.546
13/12/2014 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2014 הוא 0.548
14/12/2014 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2014 הוא 0.548
15/12/2014 0.548 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2014 הוא 0.548
16/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2014 הוא 0.55
17/12/2014 0.549 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2014 הוא 0.549
18/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2014 הוא 0.55
19/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2014 הוא 0.55
20/12/2014 0.549 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2014 הוא 0.549
21/12/2014 0.549 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2014 הוא 0.549
22/12/2014 0.549 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2014 הוא 0.549
23/12/2014 0.547 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2014 הוא 0.547
24/12/2014 0.547 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2014 הוא 0.547
25/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2014 הוא 0.55
26/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2014 הוא 0.55
27/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2014 הוא 0.55
28/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2014 הוא 0.55
29/12/2014 0.55 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2014 הוא 0.55
30/12/2014 0.547 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2014 הוא 0.547
31/12/2014 0.544 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2014 הוא 0.544
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2015 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2014

תגובות הגולשים