OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2017 הוא 0.212
02/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2017 הוא 0.212
03/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2017 הוא 0.212
04/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2017 הוא 0.212
05/01/2017 0.213 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2017 הוא 0.213
06/01/2017 0.213 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2017 הוא 0.213
07/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2017 הוא 0.212
08/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2017 הוא 0.212
09/01/2017 0.212 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2017 הוא 0.212
10/01/2017 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2017 הוא 0.21
11/01/2017 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2017 הוא 0.207
12/01/2017 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2017 הוא 0.205
13/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2017 הוא 0.202
14/01/2017 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2017 הוא 0.204
15/01/2017 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2017 הוא 0.204
16/01/2017 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2017 הוא 0.204
17/01/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2017 הוא 0.20
18/01/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2017 הוא 0.203
19/01/2017 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2017 הוא 0.204
20/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2017 הוא 0.202
21/01/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2017 הוא 0.201
22/01/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2017 הוא 0.201
23/01/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2017 הוא 0.201
24/01/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2017 הוא 0.199
25/01/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2017 הוא 0.20
26/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2017 הוא 0.202
27/01/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2017 הוא 0.203
28/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2017 הוא 0.202
29/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2017 הוא 0.202
30/01/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2017 הוא 0.202
31/01/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2017 הוא 0.199
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2016

תגובות הגולשים