OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2017 (03/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2017 (03/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2017 0.224 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2017 הוא 0.224
02/03/2017 0.225 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2017 הוא 0.225
03/03/2017 0.229 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2017 הוא 0.229
04/03/2017 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2017 הוא 0.223
05/03/2017 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2017 הוא 0.223
06/03/2017 0.223 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2017 הוא 0.223
07/03/2017 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2017 הוא 0.21
08/03/2017 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2017 הוא 0.207
09/03/2017 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2017 הוא 0.207
10/03/2017 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2017 הוא 0.21
11/03/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2017 הוא 0.203
12/03/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2017 הוא 0.203
13/03/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2017 הוא 0.203
14/03/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2017 הוא 0.203
15/03/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2017 הוא 0.201
16/03/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2017 הוא 0.20
17/03/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2017 הוא 0.20
18/03/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2017 הוא 0.198
19/03/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2017 הוא 0.198
20/03/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2017 הוא 0.198
21/03/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2017 הוא 0.199
22/03/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2017 הוא 0.20
23/03/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2017 הוא 0.202
24/03/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2017 הוא 0.201
25/03/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2017 הוא 0.201
26/03/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2017 הוא 0.201
27/03/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2017 הוא 0.201
28/03/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2017 הוא 0.199
29/03/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2017 הוא 0.199
30/03/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2017 הוא 0.199
31/03/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2017 הוא 0.199
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2017

תגובות הגולשים