OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2017 הוא 0.201
02/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2017 הוא 0.201
03/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2017 הוא 0.201
04/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2017 הוא 0.201
05/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2017 הוא 0.203
06/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2017 הוא 0.202
07/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2017 הוא 0.202
08/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2017 הוא 0.203
09/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2017 הוא 0.203
10/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2017 הוא 0.203
11/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2017 הוא 0.203
12/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2017 הוא 0.203
13/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2017 הוא 0.202
14/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2017 הוא 0.202
15/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2017 הוא 0.202
16/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2017 הוא 0.202
17/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2017 הוא 0.202
18/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2017 הוא 0.202
19/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2017 הוא 0.202
20/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2017 הוא 0.201
21/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2017 הוא 0.203
22/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2017 הוא 0.201
23/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2017 הוא 0.201
24/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2017 הוא 0.201
25/04/2017 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2017 הוא 0.203
26/04/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2017 הוא 0.20
27/04/2017 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2017 הוא 0.202
28/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2017 הוא 0.201
29/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2017 הוא 0.201
30/04/2017 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2017 הוא 0.201
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2017

תגובות הגולשים