OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2017 הוא 0.199
02/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2017 הוא 0.199
03/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2017 הוא 0.199
04/05/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2017 הוא 0.20
05/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2017 הוא 0.199
06/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2017 הוא 0.199
07/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2017 הוא 0.199
08/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2017 הוא 0.199
09/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2017 הוא 0.199
10/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2017 הוא 0.199
11/05/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2017 הוא 0.20
12/05/2017 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2017 הוא 0.20
13/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2017 הוא 0.199
14/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2017 הוא 0.199
15/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2017 הוא 0.199
16/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2017 הוא 0.199
17/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2017 הוא 0.199
18/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2017 הוא 0.199
19/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2017 הוא 0.199
20/05/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2017 הוא 0.198
21/05/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2017 הוא 0.198
22/05/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2017 הוא 0.198
23/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2017 הוא 0.199
24/05/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2017 הוא 0.199
25/05/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2017 הוא 0.198
26/05/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2017 הוא 0.198
27/05/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2017 הוא 0.197
28/05/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2017 הוא 0.197
29/05/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2017 הוא 0.197
30/05/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2017 הוא 0.197
31/05/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2017 הוא 0.197
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2017 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2017

תגובות הגולשים