OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2017 הוא 0.197
02/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2017 הוא 0.197
03/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2017 הוא 0.197
04/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2017 הוא 0.197
05/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2017 הוא 0.197
06/12/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2017 הוא 0.198
07/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2017 הוא 0.197
08/12/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2017 הוא 0.198
09/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2017 הוא 0.197
10/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2017 הוא 0.197
11/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2017 הוא 0.197
12/12/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2017 הוא 0.199
13/12/2017 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2017 הוא 0.199
14/12/2017 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2017 הוא 0.198
15/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2017 הוא 0.197
16/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2017 הוא 0.197
17/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2017 הוא 0.197
18/12/2017 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2017 הוא 0.197
19/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2017 הוא 0.196
20/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2017 הוא 0.196
21/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2017 הוא 0.195
22/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2017 הוא 0.195
23/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2017 הוא 0.196
24/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2017 הוא 0.196
25/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2017 הוא 0.196
26/12/2017 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2017 הוא 0.196
27/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2017 הוא 0.195
28/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2017 הוא 0.195
29/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2017 הוא 0.195
30/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2017 הוא 0.195
31/12/2017 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2017 הוא 0.195
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2017

תגובות הגולשים