OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2018 (03/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2018 (03/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2018 הוא 0.196
02/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2018 הוא 0.196
03/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2018 הוא 0.196
04/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2018 הוא 0.196
05/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2018 הוא 0.196
06/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2018 הוא 0.197
07/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2018 הוא 0.197
08/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2018 הוא 0.196
09/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2018 הוא 0.196
10/03/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2018 הוא 0.195
11/03/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2018 הוא 0.195
12/03/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2018 הוא 0.195
13/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2018 הוא 0.196
14/03/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2018 הוא 0.195
15/03/2018 0.195 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2018 הוא 0.195
16/03/2018 0.196 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2018 הוא 0.196
17/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2018 הוא 0.197
18/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2018 הוא 0.197
19/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2018 הוא 0.197
20/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2018 הוא 0.197
21/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2018 הוא 0.198
22/03/2018 0.197 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2018 הוא 0.197
23/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2018 הוא 0.198
24/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2018 הוא 0.198
25/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2018 הוא 0.198
26/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2018 הוא 0.198
27/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2018 הוא 0.198
28/03/2018 0.198 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2018 הוא 0.198
29/03/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2018 הוא 0.199
30/03/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2018 הוא 0.199
31/03/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2018 הוא 0.199
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2018

תגובות הגולשים