OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 01/05/2018 הוא 0.205
02/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 02/05/2018 הוא 0.205
03/05/2018 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 03/05/2018 הוא 0.206
04/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 04/05/2018 הוא 0.205
05/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 05/05/2018 הוא 0.205
06/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 06/05/2018 הוא 0.205
07/05/2018 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 07/05/2018 הוא 0.205
08/05/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 08/05/2018 הוא 0.203
09/05/2018 0.203 שער הלירה המצרית בתאריך 09/05/2018 הוא 0.203
10/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 10/05/2018 הוא 0.201
11/05/2018 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 11/05/2018 הוא 0.202
12/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 12/05/2018 הוא 0.20
13/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 13/05/2018 הוא 0.20
14/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 14/05/2018 הוא 0.20
15/05/2018 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 15/05/2018 הוא 0.202
16/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 16/05/2018 הוא 0.201
17/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 17/05/2018 הוא 0.20
18/05/2018 0.202 שער הלירה המצרית בתאריך 18/05/2018 הוא 0.202
19/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 19/05/2018 הוא 0.20
20/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 20/05/2018 הוא 0.20
21/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 21/05/2018 הוא 0.20
22/05/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 22/05/2018 הוא 0.199
23/05/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 23/05/2018 הוא 0.199
24/05/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 24/05/2018 הוא 0.199
25/05/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 25/05/2018 הוא 0.199
26/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 26/05/2018 הוא 0.201
27/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 27/05/2018 הוא 0.201
28/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 28/05/2018 הוא 0.201
29/05/2018 0.201 שער הלירה המצרית בתאריך 29/05/2018 הוא 0.201
30/05/2018 0.20 שער הלירה המצרית בתאריך 30/05/2018 הוא 0.20
31/05/2018 0.199 שער הלירה המצרית בתאריך 31/05/2018 הוא 0.199
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 06/2018 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2018

תגובות הגולשים