OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2018 הוא 0.207
02/12/2018 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2018 הוא 0.207
03/12/2018 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2018 הוא 0.207
04/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2018 הוא 0.208
05/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2018 הוא 0.208
06/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2018 הוא 0.208
07/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2018 הוא 0.209
08/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2018 הוא 0.208
09/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2018 הוא 0.208
10/12/2018 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2018 הוא 0.208
11/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2018 הוא 0.209
12/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2018 הוא 0.209
13/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2018 הוא 0.209
14/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2018 הוא 0.21
15/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2018 הוא 0.21
16/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2018 הוא 0.21
17/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2018 הוא 0.21
18/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2018 הוא 0.21
19/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2018 הוא 0.21
20/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2018 הוא 0.21
21/12/2018 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2018 הוא 0.211
22/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2018 הוא 0.21
23/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2018 הוא 0.21
24/12/2018 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2018 הוא 0.21
25/12/2018 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2018 הוא 0.211
26/12/2018 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2018 הוא 0.211
27/12/2018 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2018 הוא 0.211
28/12/2018 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2018 הוא 0.211
29/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2018 הוא 0.209
30/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2018 הוא 0.209
31/12/2018 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2018 הוא 0.209
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2018

תגובות הגולשים