OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 01/01/2019 הוא 0.209
02/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 02/01/2019 הוא 0.209
03/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 03/01/2019 הוא 0.209
04/01/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 04/01/2019 הוא 0.208
05/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 05/01/2019 הוא 0.206
06/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 06/01/2019 הוא 0.206
07/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 07/01/2019 הוא 0.206
08/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 08/01/2019 הוא 0.206
09/01/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 09/01/2019 הוא 0.205
10/01/2019 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 10/01/2019 הוא 0.204
11/01/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 11/01/2019 הוא 0.205
12/01/2019 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 12/01/2019 הוא 0.204
13/01/2019 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 13/01/2019 הוא 0.204
14/01/2019 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 14/01/2019 הוא 0.204
15/01/2019 0.204 שער הלירה המצרית בתאריך 15/01/2019 הוא 0.204
16/01/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 16/01/2019 הוא 0.205
17/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 17/01/2019 הוא 0.206
18/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 18/01/2019 הוא 0.206
19/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 19/01/2019 הוא 0.206
20/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 20/01/2019 הוא 0.206
21/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 21/01/2019 הוא 0.206
22/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 22/01/2019 הוא 0.206
23/01/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 23/01/2019 הוא 0.205
24/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 24/01/2019 הוא 0.206
25/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 25/01/2019 הוא 0.206
26/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 26/01/2019 הוא 0.209
27/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 27/01/2019 הוא 0.209
28/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 28/01/2019 הוא 0.209
29/01/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 29/01/2019 הוא 0.209
30/01/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 30/01/2019 הוא 0.208
31/01/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 31/01/2019 הוא 0.206
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 12/2018

תגובות הגולשים