OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 01/02/2019 הוא 0.206
02/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 02/02/2019 הוא 0.205
03/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 03/02/2019 הוא 0.205
04/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 04/02/2019 הוא 0.205
05/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 05/02/2019 הוא 0.205
06/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 06/02/2019 הוא 0.205
07/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 07/02/2019 הוא 0.206
08/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 08/02/2019 הוא 0.206
09/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 09/02/2019 הוא 0.207
10/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 10/02/2019 הוא 0.207
11/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 11/02/2019 הוא 0.207
12/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 12/02/2019 הוא 0.207
13/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 13/02/2019 הוא 0.207
14/02/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 14/02/2019 הוא 0.209
15/02/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 15/02/2019 הוא 0.208
16/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 16/02/2019 הוא 0.206
17/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 17/02/2019 הוא 0.206
18/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 18/02/2019 הוא 0.206
19/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 19/02/2019 הוא 0.207
20/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 20/02/2019 הוא 0.206
21/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 21/02/2019 הוא 0.206
22/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 22/02/2019 הוא 0.206
23/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 23/02/2019 הוא 0.206
24/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 24/02/2019 הוא 0.206
25/02/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 25/02/2019 הוא 0.206
26/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 26/02/2019 הוא 0.207
27/02/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 27/02/2019 הוא 0.207
28/02/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 28/02/2019 הוא 0.205
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2019

תגובות הגולשים