OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש מרץ 2019 (03/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית במרץ 2019 (03/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 01/03/2019 הוא 0.207
02/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 02/03/2019 הוא 0.207
03/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 03/03/2019 הוא 0.207
04/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 04/03/2019 הוא 0.207
05/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 05/03/2019 הוא 0.207
06/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 06/03/2019 הוא 0.207
07/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 07/03/2019 הוא 0.208
08/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 08/03/2019 הוא 0.208
09/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 09/03/2019 הוא 0.208
10/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 10/03/2019 הוא 0.208
11/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 11/03/2019 הוא 0.208
12/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 12/03/2019 הוא 0.208
13/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 13/03/2019 הוא 0.208
14/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 14/03/2019 הוא 0.207
15/03/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 15/03/2019 הוא 0.207
16/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 16/03/2019 הוא 0.208
17/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 17/03/2019 הוא 0.208
18/03/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 18/03/2019 הוא 0.208
19/03/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 19/03/2019 הוא 0.209
20/03/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 20/03/2019 הוא 0.209
21/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 21/03/2019 הוא 0.21
22/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 22/03/2019 הוא 0.21
23/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 23/03/2019 הוא 0.21
24/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 24/03/2019 הוא 0.21
25/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 25/03/2019 הוא 0.21
26/03/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 26/03/2019 הוא 0.209
27/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 27/03/2019 הוא 0.21
28/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 28/03/2019 הוא 0.21
29/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 29/03/2019 הוא 0.21
30/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 30/03/2019 הוא 0.21
31/03/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 31/03/2019 הוא 0.21
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 04/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 02/2019

תגובות הגולשים