OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 01/04/2019 הוא 0.209
02/04/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 02/04/2019 הוא 0.209
03/04/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 03/04/2019 הוא 0.208
04/04/2019 0.208 שער הלירה המצרית בתאריך 04/04/2019 הוא 0.208
05/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 05/04/2019 הוא 0.207
06/04/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 06/04/2019 הוא 0.206
07/04/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 07/04/2019 הוא 0.206
08/04/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 08/04/2019 הוא 0.206
09/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 09/04/2019 הוא 0.207
10/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 10/04/2019 הוא 0.207
11/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 11/04/2019 הוא 0.207
12/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 12/04/2019 הוא 0.207
13/04/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 13/04/2019 הוא 0.205
14/04/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 14/04/2019 הוא 0.205
15/04/2019 0.205 שער הלירה המצרית בתאריך 15/04/2019 הוא 0.205
16/04/2019 0.206 שער הלירה המצרית בתאריך 16/04/2019 הוא 0.206
17/04/2019 0.207 שער הלירה המצרית בתאריך 17/04/2019 הוא 0.207
18/04/2019 0.209 שער הלירה המצרית בתאריך 18/04/2019 הוא 0.209
19/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 19/04/2019 הוא 0.21
20/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 20/04/2019 הוא 0.21
21/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 21/04/2019 הוא 0.21
22/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 22/04/2019 הוא 0.21
23/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 23/04/2019 הוא 0.21
24/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 24/04/2019 הוא 0.21
25/04/2019 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 25/04/2019 הוא 0.211
26/04/2019 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 26/04/2019 הוא 0.211
27/04/2019 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 27/04/2019 הוא 0.211
28/04/2019 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 28/04/2019 הוא 0.211
29/04/2019 0.211 שער הלירה המצרית בתאריך 29/04/2019 הוא 0.211
30/04/2019 0.21 שער הלירה המצרית בתאריך 30/04/2019 הוא 0.21
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 05/2019 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 03/2019

תגובות הגולשים