OFFICEGUY

שער הלירה המצרית בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הלירה המצרית בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 01/12/2019 הוא 0.215
02/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 02/12/2019 הוא 0.215
03/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 03/12/2019 הוא 0.216
04/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 04/12/2019 הוא 0.215
05/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 05/12/2019 הוא 0.215
06/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 06/12/2019 הוא 0.215
07/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 07/12/2019 הוא 0.215
08/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 08/12/2019 הוא 0.215
09/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 09/12/2019 הוא 0.215
10/12/2019 0.214 שער הלירה המצרית בתאריך 10/12/2019 הוא 0.214
11/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 11/12/2019 הוא 0.216
12/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 12/12/2019 הוא 0.215
13/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 13/12/2019 הוא 0.216
14/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 14/12/2019 הוא 0.218
15/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 15/12/2019 הוא 0.218
16/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 16/12/2019 הוא 0.218
17/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 17/12/2019 הוא 0.218
18/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 18/12/2019 הוא 0.218
19/12/2019 0.218 שער הלירה המצרית בתאריך 19/12/2019 הוא 0.218
20/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 20/12/2019 הוא 0.217
21/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 21/12/2019 הוא 0.217
22/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 22/12/2019 הוא 0.217
23/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 23/12/2019 הוא 0.217
24/12/2019 0.215 שער הלירה המצרית בתאריך 24/12/2019 הוא 0.215
25/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 25/12/2019 הוא 0.217
26/12/2019 0.217 שער הלירה המצרית בתאריך 26/12/2019 הוא 0.217
27/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 27/12/2019 הוא 0.216
28/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 28/12/2019 הוא 0.216
29/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 29/12/2019 הוא 0.216
30/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 30/12/2019 הוא 0.216
31/12/2019 0.216 שער הלירה המצרית בתאריך 31/12/2019 הוא 0.216
מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 01/2020 מעבר לשער הלירה המצרית בחודש 11/2019

תגובות הגולשים