OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2010 (01/2010)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2010 (01/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2010 5.349 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2010 הוא 5.349
02/01/2010 5.349 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2010 הוא 5.349
03/01/2010 5.349 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2010 הוא 5.349
04/01/2010 5.349 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2010 הוא 5.349
05/01/2010 5.273 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2010 הוא 5.273
06/01/2010 5.28 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2010 הוא 5.28
07/01/2010 5.26 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2010 הוא 5.26
08/01/2010 5.248 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2010 הוא 5.248
09/01/2010 5.204 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2010 הוא 5.204
10/01/2010 5.204 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2010 הוא 5.204
11/01/2010 5.204 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2010 הוא 5.204
12/01/2010 5.21 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2010 הוא 5.21
13/01/2010 5.179 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2010 הוא 5.179
14/01/2010 5.202 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2010 הוא 5.202
15/01/2010 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2010 הוא 5.197
16/01/2010 5.207 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2010 הוא 5.207
17/01/2010 5.207 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2010 הוא 5.207
18/01/2010 5.207 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2010 הוא 5.207
19/01/2010 5.211 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2010 הוא 5.211
20/01/2010 5.231 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2010 הוא 5.231
21/01/2010 5.242 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2010 הוא 5.242
22/01/2010 5.26 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2010 הוא 5.26
23/01/2010 5.255 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2010 הוא 5.255
24/01/2010 5.255 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2010 הוא 5.255
25/01/2010 5.255 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2010 הוא 5.255
26/01/2010 5.299 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2010 הוא 5.299
27/01/2010 5.299 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2010 הוא 5.299
28/01/2010 5.26 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2010 הוא 5.26
29/01/2010 5.256 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2010 הוא 5.256
30/01/2010 5.256 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2010 הוא 5.256
31/01/2010 5.256 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2010 הוא 5.256
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2010 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2009

תגובות הגולשים