OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2010 (03/2010)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2010 (03/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2010 5.343 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2010 הוא 5.343
02/03/2010 5.343 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2010 הוא 5.343
03/03/2010 5.317 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2010 הוא 5.317
04/03/2010 5.331 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2010 הוא 5.331
05/03/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2010 הוא 5.323
06/03/2010 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2010 הוא 5.315
07/03/2010 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2010 הוא 5.315
08/03/2010 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2010 הוא 5.315
09/03/2010 5.314 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2010 הוא 5.314
10/03/2010 5.294 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2010 הוא 5.294
11/03/2010 5.266 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2010 הוא 5.266
12/03/2010 5.244 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2010 הוא 5.244
13/03/2010 5.245 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2010 הוא 5.245
14/03/2010 5.245 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2010 הוא 5.245
15/03/2010 5.245 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2010 הוא 5.245
16/03/2010 5.255 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2010 הוא 5.255
17/03/2010 5.244 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2010 הוא 5.244
18/03/2010 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2010 הוא 5.265
19/03/2010 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2010 הוא 5.265
20/03/2010 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2010 הוא 5.279
21/03/2010 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2010 הוא 5.279
22/03/2010 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2010 הוא 5.279
23/03/2010 5.282 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2010 הוא 5.282
24/03/2010 5.283 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2010 הוא 5.283
25/03/2010 5.29 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2010 הוא 5.29
26/03/2010 5.293 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2010 הוא 5.293
27/03/2010 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2010 הוא 5.241
28/03/2010 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2010 הוא 5.241
29/03/2010 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2010 הוא 5.241
30/03/2010 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2010 הוא 5.241
31/03/2010 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2010 הוא 5.241
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2010 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2010

תגובות הגולשים