OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2010 (05/2010)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2010 (05/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2010 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2010 הוא 5.265
02/05/2010 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2010 הוא 5.265
03/05/2010 5.265 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2010 הוא 5.265
04/05/2010 5.275 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2010 הוא 5.275
05/05/2010 5.289 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2010 הוא 5.289
06/05/2010 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2010 הוא 5.326
07/05/2010 5.368 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2010 הוא 5.368
08/05/2010 5.286 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2010 הוא 5.286
09/05/2010 5.286 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2010 הוא 5.286
10/05/2010 5.286 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2010 הוא 5.286
11/05/2010 5.305 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2010 הוא 5.305
12/05/2010 5.286 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2010 הוא 5.286
13/05/2010 5.299 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2010 הוא 5.299
14/05/2010 5.306 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2010 הוא 5.306
15/05/2010 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2010 הוא 5.32
16/05/2010 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2010 הוא 5.32
17/05/2010 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2010 הוא 5.32
18/05/2010 5.306 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2010 הוא 5.306
19/05/2010 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2010 הוא 5.39
20/05/2010 5.39 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2010 הוא 5.39
21/05/2010 5.387 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2010 הוא 5.387
22/05/2010 5.385 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2010 הוא 5.385
23/05/2010 5.385 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2010 הוא 5.385
24/05/2010 5.385 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2010 הוא 5.385
25/05/2010 5.451 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2010 הוא 5.451
26/05/2010 5.419 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2010 הוא 5.419
27/05/2010 5.411 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2010 הוא 5.411
28/05/2010 5.404 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2010 הוא 5.404
29/05/2010 5.404 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2010 הוא 5.404
30/05/2010 5.404 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2010 הוא 5.404
31/05/2010 5.404 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2010 הוא 5.404
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2010 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2010

תגובות הגולשים