OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2010 (09/2010)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2010 (09/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2010 5.363 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2010 הוא 5.363
02/09/2010 5.347 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2010 הוא 5.347
03/09/2010 5.332 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2010 הוא 5.332
04/09/2010 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2010 הוא 5.326
05/09/2010 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2010 הוא 5.326
06/09/2010 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2010 הוא 5.326
07/09/2010 5.338 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2010 הוא 5.338
08/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2010 הוא 5.323
09/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2010 הוא 5.323
10/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2010 הוא 5.323
11/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2010 הוא 5.323
12/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2010 הוא 5.323
13/09/2010 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2010 הוא 5.323
14/09/2010 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2010 הוא 5.326
15/09/2010 5.30 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2010 הוא 5.30
16/09/2010 5.271 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2010 הוא 5.271
17/09/2010 5.263 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2010 הוא 5.263
18/09/2010 5.263 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2010 הוא 5.263
19/09/2010 5.263 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2010 הוא 5.263
20/09/2010 5.263 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2010 הוא 5.263
21/09/2010 5.243 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2010 הוא 5.243
22/09/2010 5.214 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2010 הוא 5.214
23/09/2010 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2010 הוא 5.212
24/09/2010 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2010 הוא 5.212
25/09/2010 5.196 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2010 הוא 5.196
26/09/2010 5.196 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2010 הוא 5.196
27/09/2010 5.196 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2010 הוא 5.196
28/09/2010 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2010 הוא 5.19
29/09/2010 5.173 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2010 הוא 5.173
30/09/2010 5.173 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2010 הוא 5.173
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2010 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2010

תגובות הגולשים