OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 5.177 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2010 הוא 5.177
02/12/2010 5.155 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2010 הוא 5.155
03/12/2010 5.132 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2010 הוא 5.132
04/12/2010 5.125 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2010 הוא 5.125
05/12/2010 5.125 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2010 הוא 5.125
06/12/2010 5.125 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2010 הוא 5.125
07/12/2010 5.115 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2010 הוא 5.115
08/12/2010 5.14 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2010 הוא 5.14
09/12/2010 5.123 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2010 הוא 5.123
10/12/2010 5.104 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2010 הוא 5.104
11/12/2010 5.097 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2010 הוא 5.097
12/12/2010 5.097 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2010 הוא 5.097
13/12/2010 5.097 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2010 הוא 5.097
14/12/2010 5.07 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2010 הוא 5.07
15/12/2010 5.062 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2010 הוא 5.062
16/12/2010 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2010 הוא 5.08
17/12/2010 5.064 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2010 הוא 5.064
18/12/2010 5.09 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2010 הוא 5.09
19/12/2010 5.09 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2010 הוא 5.09
20/12/2010 5.09 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2010 הוא 5.09
21/12/2010 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2010 הוא 5.08
22/12/2010 5.077 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2010 הוא 5.077
23/12/2010 5.074 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2010 הוא 5.074
24/12/2010 5.073 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2010 הוא 5.073
25/12/2010 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2010 הוא 5.057
26/12/2010 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2010 הוא 5.057
27/12/2010 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2010 הוא 5.057
28/12/2010 5.039 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2010 הוא 5.039
29/12/2010 5.051 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2010 הוא 5.051
30/12/2010 5.025 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2010 הוא 5.025
31/12/2010 5.015 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2010 הוא 5.015
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2011 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2010

תגובות הגולשים