OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2014 (01/2014)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2014 (01/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2014 4.92 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2014 הוא 4.92
02/01/2014 4.92 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2014 הוא 4.92
03/01/2014 4.955 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2014 הוא 4.955
04/01/2014 4.948 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2014 הוא 4.948
05/01/2014 4.948 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2014 הוא 4.948
06/01/2014 4.948 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2014 הוא 4.948
07/01/2014 4.952 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2014 הוא 4.952
08/01/2014 4.957 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2014 הוא 4.957
09/01/2014 4.958 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2014 הוא 4.958
10/01/2014 4.954 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2014 הוא 4.954
11/01/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2014 הוא 4.93
12/01/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2014 הוא 4.93
13/01/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2014 הוא 4.93
14/01/2014 4.928 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2014 הוא 4.928
15/01/2014 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2014 הוא 4.923
16/01/2014 4.932 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2014 הוא 4.932
17/01/2014 4.932 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2014 הוא 4.932
18/01/2014 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2014 הוא 4.937
19/01/2014 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2014 הוא 4.937
20/01/2014 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2014 הוא 4.937
21/01/2014 4.945 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2014 הוא 4.945
22/01/2014 4.933 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2014 הוא 4.933
23/01/2014 4.931 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2014 הוא 4.931
24/01/2014 4.928 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2014 הוא 4.928
25/01/2014 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2014 הוא 4.929
26/01/2014 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2014 הוא 4.929
27/01/2014 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2014 הוא 4.929
28/01/2014 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2014 הוא 4.937
29/01/2014 4.935 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2014 הוא 4.935
30/01/2014 4.937 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2014 הוא 4.937
31/01/2014 4.95 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2014 הוא 4.95
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2014 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2013

תגובות הגולשים