OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2014 (03/2014)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2014 (03/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2014 הוא 4.93
02/03/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2014 הוא 4.93
03/03/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2014 הוא 4.93
04/03/2014 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2014 הוא 4.923
05/03/2014 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2014 הוא 4.923
06/03/2014 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2014 הוא 4.911
07/03/2014 4.888 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2014 הוא 4.888
08/03/2014 4.909 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2014 הוא 4.909
09/03/2014 4.909 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2014 הוא 4.909
10/03/2014 4.909 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2014 הוא 4.909
11/03/2014 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2014 הוא 4.911
12/03/2014 4.909 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2014 הוא 4.909
13/03/2014 4.901 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2014 הוא 4.901
14/03/2014 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2014 הוא 4.911
15/03/2014 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2014 הוא 4.897
16/03/2014 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2014 הוא 4.897
17/03/2014 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2014 הוא 4.897
18/03/2014 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2014 הוא 4.897
19/03/2014 4.896 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2014 הוא 4.896
20/03/2014 4.93 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2014 הוא 4.93
21/03/2014 4.924 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2014 הוא 4.924
22/03/2014 4.941 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2014 הוא 4.941
23/03/2014 4.941 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2014 הוא 4.941
24/03/2014 4.941 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2014 הוא 4.941
25/03/2014 4.944 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2014 הוא 4.944
26/03/2014 4.927 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2014 הוא 4.927
27/03/2014 4.946 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2014 הוא 4.946
28/03/2014 4.94 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2014 הוא 4.94
29/03/2014 4.924 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2014 הוא 4.924
30/03/2014 4.924 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2014 הוא 4.924
31/03/2014 4.924 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2014 הוא 4.924
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2014 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2014

תגובות הגולשים