OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2014 (05/2014)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2014 (05/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2014 4.879 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2014 הוא 4.879
02/05/2014 4.884 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2014 הוא 4.884
03/05/2014 4.884 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2014 הוא 4.884
04/05/2014 4.884 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2014 הוא 4.884
05/05/2014 4.884 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2014 הוא 4.884
06/05/2014 4.872 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2014 הוא 4.872
07/05/2014 4.872 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2014 הוא 4.872
08/05/2014 4.867 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2014 הוא 4.867
09/05/2014 4.873 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2014 הוא 4.873
10/05/2014 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2014 הוא 4.88
11/05/2014 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2014 הוא 4.88
12/05/2014 4.88 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2014 הוא 4.88
13/05/2014 4.882 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2014 הוא 4.882
14/05/2014 4.881 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2014 הוא 4.881
15/05/2014 4.878 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2014 הוא 4.878
16/05/2014 4.887 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2014 הוא 4.887
17/05/2014 4.878 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2014 הוא 4.878
18/05/2014 4.878 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2014 הוא 4.878
19/05/2014 4.878 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2014 הוא 4.878
20/05/2014 4.897 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2014 הוא 4.897
21/05/2014 4.925 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2014 הוא 4.925
22/05/2014 4.922 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2014 הוא 4.922
23/05/2014 4.927 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2014 הוא 4.927
24/05/2014 4.91 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2014 הוא 4.91
25/05/2014 4.91 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2014 הוא 4.91
26/05/2014 4.91 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2014 הוא 4.91
27/05/2014 4.91 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2014 הוא 4.91
28/05/2014 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2014 הוא 4.923
29/05/2014 4.907 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2014 הוא 4.907
30/05/2014 4.905 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2014 הוא 4.905
31/05/2014 4.905 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2014 הוא 4.905
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2014 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2014

תגובות הגולשים