OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2014 הוא 5.053
02/09/2014 5.052 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2014 הוא 5.052
03/09/2014 5.053 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2014 הוא 5.053
04/09/2014 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2014 הוא 5.057
05/09/2014 5.091 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2014 הוא 5.091
06/09/2014 5.084 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2014 הוא 5.084
07/09/2014 5.084 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2014 הוא 5.084
08/09/2014 5.084 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2014 הוא 5.084
09/09/2014 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2014 הוא 5.098
10/09/2014 5.102 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2014 הוא 5.102
11/09/2014 5.122 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2014 הוא 5.122
12/09/2014 5.133 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2014 הוא 5.133
13/09/2014 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2014 הוא 5.118
14/09/2014 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2014 הוא 5.118
15/09/2014 5.118 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2014 הוא 5.118
16/09/2014 5.138 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2014 הוא 5.138
17/09/2014 5.15 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2014 הוא 5.15
18/09/2014 5.15 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2014 הוא 5.15
19/09/2014 5.141 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2014 הוא 5.141
20/09/2014 5.164 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2014 הוא 5.164
21/09/2014 5.164 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2014 הוא 5.164
22/09/2014 5.164 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2014 הוא 5.164
23/09/2014 5.161 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2014 הוא 5.161
24/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2014 הוא 5.197
25/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2014 הוא 5.197
26/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2014 הוא 5.197
27/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2014 הוא 5.197
28/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2014 הוא 5.197
29/09/2014 5.197 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2014 הוא 5.197
30/09/2014 5.211 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2014 הוא 5.211
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2014 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2014

תגובות הגולשים