OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 5.553 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2014 הוא 5.553
02/12/2014 5.615 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2014 הוא 5.615
03/12/2014 5.666 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2014 הוא 5.666
04/12/2014 5.654 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2014 הוא 5.654
05/12/2014 5.622 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2014 הוא 5.622
06/12/2014 5.622 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2014 הוא 5.622
07/12/2014 5.622 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2014 הוא 5.622
08/12/2014 5.622 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2014 הוא 5.622
09/12/2014 5.557 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2014 הוא 5.557
10/12/2014 5.57 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2014 הוא 5.57
11/12/2014 5.535 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2014 הוא 5.535
12/12/2014 5.517 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2014 הוא 5.517
13/12/2014 5.54 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2014 הוא 5.54
14/12/2014 5.54 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2014 הוא 5.54
15/12/2014 5.54 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2014 הוא 5.54
16/12/2014 5.543 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2014 הוא 5.543
17/12/2014 5.523 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2014 הוא 5.523
18/12/2014 5.539 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2014 הוא 5.539
19/12/2014 5.484 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2014 הוא 5.484
20/12/2014 5.523 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2014 הוא 5.523
21/12/2014 5.523 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2014 הוא 5.523
22/12/2014 5.523 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2014 הוא 5.523
23/12/2014 5.491 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2014 הוא 5.491
24/12/2014 5.509 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2014 הוא 5.509
25/12/2014 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2014 הוא 5.542
26/12/2014 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2014 הוא 5.542
27/12/2014 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2014 הוא 5.542
28/12/2014 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2014 הוא 5.542
29/12/2014 5.542 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2014 הוא 5.542
30/12/2014 5.512 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2014 הוא 5.512
31/12/2014 5.495 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2014 הוא 5.495
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2015 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים