OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 5.058 שער הדינר הירדני בתאריך 01/05/2019 הוא 5.058
02/05/2019 5.075 שער הדינר הירדני בתאריך 02/05/2019 הוא 5.075
03/05/2019 5.079 שער הדינר הירדני בתאריך 03/05/2019 הוא 5.079
04/05/2019 5.069 שער הדינר הירדני בתאריך 04/05/2019 הוא 5.069
05/05/2019 5.069 שער הדינר הירדני בתאריך 05/05/2019 הוא 5.069
06/05/2019 5.069 שער הדינר הירדני בתאריך 06/05/2019 הוא 5.069
07/05/2019 5.057 שער הדינר הירדני בתאריך 07/05/2019 הוא 5.057
08/05/2019 5.059 שער הדינר הירדני בתאריך 08/05/2019 הוא 5.059
09/05/2019 5.035 שער הדינר הירדני בתאריך 09/05/2019 הוא 5.035
10/05/2019 5.035 שער הדינר הירדני בתאריך 10/05/2019 הוא 5.035
11/05/2019 5.033 שער הדינר הירדני בתאריך 11/05/2019 הוא 5.033
12/05/2019 5.033 שער הדינר הירדני בתאריך 12/05/2019 הוא 5.033
13/05/2019 5.033 שער הדינר הירדני בתאריך 13/05/2019 הוא 5.033
14/05/2019 5.045 שער הדינר הירדני בתאריך 14/05/2019 הוא 5.045
15/05/2019 5.037 שער הדינר הירדני בתאריך 15/05/2019 הוא 5.037
16/05/2019 5.036 שער הדינר הירדני בתאריך 16/05/2019 הוא 5.036
17/05/2019 5.046 שער הדינר הירדני בתאריך 17/05/2019 הוא 5.046
18/05/2019 5.044 שער הדינר הירדני בתאריך 18/05/2019 הוא 5.044
19/05/2019 5.044 שער הדינר הירדני בתאריך 19/05/2019 הוא 5.044
20/05/2019 5.044 שער הדינר הירדני בתאריך 20/05/2019 הוא 5.044
21/05/2019 5.075 שער הדינר הירדני בתאריך 21/05/2019 הוא 5.075
22/05/2019 5.093 שער הדינר הירדני בתאריך 22/05/2019 הוא 5.093
23/05/2019 5.099 שער הדינר הירדני בתאריך 23/05/2019 הוא 5.099
24/05/2019 5.088 שער הדינר הירדני בתאריך 24/05/2019 הוא 5.088
25/05/2019 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 25/05/2019 הוא 5.098
26/05/2019 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 26/05/2019 הוא 5.098
27/05/2019 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 27/05/2019 הוא 5.098
28/05/2019 5.098 שער הדינר הירדני בתאריך 28/05/2019 הוא 5.098
29/05/2019 5.101 שער הדינר הירדני בתאריך 29/05/2019 הוא 5.101
30/05/2019 5.105 שער הדינר הירדני בתאריך 30/05/2019 הוא 5.105
31/05/2019 5.132 שער הדינר הירדני בתאריך 31/05/2019 הוא 5.132
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 06/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2019

תגובות הגולשים