OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 4.99 שער הדינר הירדני בתאריך 01/09/2019 הוא 4.99
02/09/2019 4.99 שער הדינר הירדני בתאריך 02/09/2019 הוא 4.99
03/09/2019 5.005 שער הדינר הירדני בתאריך 03/09/2019 הוא 5.005
04/09/2019 4.975 שער הדינר הירדני בתאריך 04/09/2019 הוא 4.975
05/09/2019 4.953 שער הדינר הירדני בתאריך 05/09/2019 הוא 4.953
06/09/2019 4.971 שער הדינר הירדני בתאריך 06/09/2019 הוא 4.971
07/09/2019 4.975 שער הדינר הירדני בתאריך 07/09/2019 הוא 4.975
08/09/2019 4.975 שער הדינר הירדני בתאריך 08/09/2019 הוא 4.975
09/09/2019 4.975 שער הדינר הירדני בתאריך 09/09/2019 הוא 4.975
10/09/2019 4.998 שער הדינר הירדני בתאריך 10/09/2019 הוא 4.998
11/09/2019 4.998 שער הדינר הירדני בתאריך 11/09/2019 הוא 4.998
12/09/2019 4.994 שער הדינר הירדני בתאריך 12/09/2019 הוא 4.994
13/09/2019 4.974 שער הדינר הירדני בתאריך 13/09/2019 הוא 4.974
14/09/2019 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 14/09/2019 הוא 4.991
15/09/2019 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 15/09/2019 הוא 4.991
16/09/2019 4.991 שער הדינר הירדני בתאריך 16/09/2019 הוא 4.991
17/09/2019 4.995 שער הדינר הירדני בתאריך 17/09/2019 הוא 4.995
18/09/2019 4.995 שער הדינר הירדני בתאריך 18/09/2019 הוא 4.995
19/09/2019 4.965 שער הדינר הירדני בתאריך 19/09/2019 הוא 4.965
20/09/2019 4.955 שער הדינר הירדני בתאריך 20/09/2019 הוא 4.955
21/09/2019 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 21/09/2019 הוא 4.96
22/09/2019 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 22/09/2019 הוא 4.96
23/09/2019 4.96 שער הדינר הירדני בתאריך 23/09/2019 הוא 4.96
24/09/2019 4.944 שער הדינר הירדני בתאריך 24/09/2019 הוא 4.944
25/09/2019 4.938 שער הדינר הירדני בתאריך 25/09/2019 הוא 4.938
26/09/2019 4.959 שער הדינר הירדני בתאריך 26/09/2019 הוא 4.959
27/09/2019 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 27/09/2019 הוא 4.911
28/09/2019 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 28/09/2019 הוא 4.911
29/09/2019 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 29/09/2019 הוא 4.911
30/09/2019 4.911 שער הדינר הירדני בתאריך 30/09/2019 הוא 4.911
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 10/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 08/2019

תגובות הגולשים