OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2020 הוא 4.869
02/01/2020 4.869 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2020 הוא 4.869
03/01/2020 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2020 הוא 4.89
04/01/2020 4.901 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2020 הוא 4.901
05/01/2020 4.901 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2020 הוא 4.901
06/01/2020 4.901 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2020 הוא 4.901
07/01/2020 4.886 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2020 הוא 4.886
08/01/2020 4.883 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2020 הוא 4.883
09/01/2020 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2020 הוא 4.895
10/01/2020 4.898 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2020 הוא 4.898
11/01/2020 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2020 הוא 4.895
12/01/2020 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2020 הוא 4.895
13/01/2020 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2020 הוא 4.895
14/01/2020 4.894 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2020 הוא 4.894
15/01/2020 4.874 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2020 הוא 4.874
16/01/2020 4.875 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2020 הוא 4.875
17/01/2020 4.872 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2020 הוא 4.872
18/01/2020 4.871 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2020 הוא 4.871
19/01/2020 4.871 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2020 הוא 4.871
20/01/2020 4.871 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2020 הוא 4.871
21/01/2020 4.874 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2020 הוא 4.874
22/01/2020 4.867 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2020 הוא 4.867
23/01/2020 4.875 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2020 הוא 4.875
24/01/2020 4.873 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2020 הוא 4.873
25/01/2020 4.877 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2020 הוא 4.877
26/01/2020 4.877 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2020 הוא 4.877
27/01/2020 4.877 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2020 הוא 4.877
28/01/2020 4.874 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2020 הוא 4.874
29/01/2020 4.875 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2020 הוא 4.875
30/01/2020 4.867 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2020 הוא 4.867
31/01/2020 4.864 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2020 הוא 4.864
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2020 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2019

תגובות הגולשים