OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2008 (09/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2008 (09/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2008 335.56 שער הין היפני בתאריך 01/09/2008 הוא 335.56
02/09/2008 334.101 שער הין היפני בתאריך 02/09/2008 הוא 334.101
03/09/2008 331.911 שער הין היפני בתאריך 03/09/2008 הוא 331.911
04/09/2008 330.261 שער הין היפני בתאריך 04/09/2008 הוא 330.261
05/09/2008 336.321 שער הין היפני בתאריך 05/09/2008 הוא 336.321
06/09/2008 329.771 שער הין היפני בתאריך 06/09/2008 הוא 329.771
07/09/2008 329.771 שער הין היפני בתאריך 07/09/2008 הוא 329.771
08/09/2008 329.771 שער הין היפני בתאריך 08/09/2008 הוא 329.771
09/09/2008 332.901 שער הין היפני בתאריך 09/09/2008 הוא 332.901
10/09/2008 336.501 שער הין היפני בתאריך 10/09/2008 הוא 336.501
11/09/2008 339.281 שער הין היפני בתאריך 11/09/2008 הוא 339.281
12/09/2008 336.791 שער הין היפני בתאריך 12/09/2008 הוא 336.791
13/09/2008 341.141 שער הין היפני בתאריך 13/09/2008 הוא 341.141
14/09/2008 341.141 שער הין היפני בתאריך 14/09/2008 הוא 341.141
15/09/2008 341.141 שער הין היפני בתאריך 15/09/2008 הוא 341.141
16/09/2008 340.21 שער הין היפני בתאריך 16/09/2008 הוא 340.21
17/09/2008 335.94 שער הין היפני בתאריך 17/09/2008 הוא 335.94
18/09/2008 336.551 שער הין היפני בתאריך 18/09/2008 הוא 336.551
19/09/2008 328.93 שער הין היפני בתאריך 19/09/2008 הוא 328.93
20/09/2008 328.68 שער הין היפני בתאריך 20/09/2008 הוא 328.68
21/09/2008 328.68 שער הין היפני בתאריך 21/09/2008 הוא 328.68
22/09/2008 328.68 שער הין היפני בתאריך 22/09/2008 הוא 328.68
23/09/2008 322.72 שער הין היפני בתאריך 23/09/2008 הוא 322.72
24/09/2008 322.581 שער הין היפני בתאריך 24/09/2008 הוא 322.581
25/09/2008 320.731 שער הין היפני בתאריך 25/09/2008 הוא 320.731
26/09/2008 323.71 שער הין היפני בתאריך 26/09/2008 הוא 323.71
27/09/2008 323.71 שער הין היפני בתאריך 27/09/2008 הוא 323.71
28/09/2008 323.71 שער הין היפני בתאריך 28/09/2008 הוא 323.71
29/09/2008 323.71 שער הין היפני בתאריך 29/09/2008 הוא 323.71
30/09/2008 323.71 שער הין היפני בתאריך 30/09/2008 הוא 323.71
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2008

תגובות הגולשים