OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2008 (11/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2008 (11/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2008 378.441 שער הין היפני בתאריך 01/11/2008 הוא 378.441
02/11/2008 378.441 שער הין היפני בתאריך 02/11/2008 הוא 378.441
03/11/2008 378.441 שער הין היפני בתאריך 03/11/2008 הוא 378.441
04/11/2008 379.681 שער הין היפני בתאריך 04/11/2008 הוא 379.681
05/11/2008 386.961 שער הין היפני בתאריך 05/11/2008 הוא 386.961
06/11/2008 391.771 שער הין היפני בתאריך 06/11/2008 הוא 391.771
07/11/2008 391.65 שער הין היפני בתאריך 07/11/2008 הוא 391.65
08/11/2008 381.09 שער הין היפני בתאריך 08/11/2008 הוא 381.09
09/11/2008 381.09 שער הין היפני בתאריך 09/11/2008 הוא 381.09
10/11/2008 381.09 שער הין היפני בתאריך 10/11/2008 הוא 381.09
11/11/2008 387.561 שער הין היפני בתאריך 11/11/2008 הוא 387.561
12/11/2008 396.871 שער הין היפני בתאריך 12/11/2008 הוא 396.871
13/11/2008 410.11 שער הין היפני בתאריך 13/11/2008 הוא 410.11
14/11/2008 400.58 שער הין היפני בתאריך 14/11/2008 הוא 400.58
15/11/2008 405.851 שער הין היפני בתאריך 15/11/2008 הוא 405.851
16/11/2008 405.851 שער הין היפני בתאריך 16/11/2008 הוא 405.851
17/11/2008 405.851 שער הין היפני בתאריך 17/11/2008 הוא 405.851
18/11/2008 412.081 שער הין היפני בתאריך 18/11/2008 הוא 412.081
19/11/2008 410.11 שער הין היפני בתאריך 19/11/2008 הוא 410.11
20/11/2008 419.082 שער הין היפני בתאריך 20/11/2008 הוא 419.082
21/11/2008 422.121 שער הין היפני בתאריך 21/11/2008 הוא 422.121
22/11/2008 417.131 שער הין היפני בתאריך 22/11/2008 הוא 417.131
23/11/2008 417.131 שער הין היפני בתאריך 23/11/2008 הוא 417.131
24/11/2008 417.131 שער הין היפני בתאריך 24/11/2008 הוא 417.131
25/11/2008 412.841 שער הין היפני בתאריך 25/11/2008 הוא 412.841
26/11/2008 408.811 שער הין היפני בתאריך 26/11/2008 הוא 408.811
27/11/2008 409.301 שער הין היפני בתאריך 27/11/2008 הוא 409.301
28/11/2008 411.511 שער הין היפני בתאריך 28/11/2008 הוא 411.511
29/11/2008 411.511 שער הין היפני בתאריך 29/11/2008 הוא 411.511
30/11/2008 411.511 שער הין היפני בתאריך 30/11/2008 הוא 411.511
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2008

תגובות הגולשים