OFFICEGUY

שערי הין היפני לשנת 2009

שערי הין היפני לשנת 2009
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הין היפני בשנת 2009.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הין היפני (JPY) במהלך שנת 2009

תגובות הגולשים