OFFICEGUY

שערי הין היפני לשנת 2010

שערי הין היפני לשנת 2010
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הין היפני בשנת 2010.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הין היפני (JPY) במהלך שנת 2010

תגובות הגולשים