OFFICEGUY

שערי הין היפני לשנת 2011

שערי הין היפני לשנת 2011
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הין היפני בשנת 2011.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הין היפני (JPY) במהלך שנת 2011

תגובות הגולשים