OFFICEGUY

שערי הין היפני לשנת 2012

שערי הין היפני לשנת 2012
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הין היפני בשנת 2012.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הין היפני (JPY) במהלך שנת 2012

תגובות הגולשים