OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 3.255 שער הין היפני בתאריך 01/01/2015 הוא 3.255
02/01/2015 3.255 שער הין היפני בתאריך 02/01/2015 הוא 3.255
03/01/2015 3.297 שער הין היפני בתאריך 03/01/2015 הוא 3.297
04/01/2015 3.297 שער הין היפני בתאריך 04/01/2015 הוא 3.297
05/01/2015 3.297 שער הין היפני בתאריך 05/01/2015 הוא 3.297
06/01/2015 3.333 שער הין היפני בתאריך 06/01/2015 הוא 3.333
07/01/2015 3.319 שער הין היפני בתאריך 07/01/2015 הוא 3.319
08/01/2015 3.317 שער הין היפני בתאריך 08/01/2015 הוא 3.317
09/01/2015 3.317 שער הין היפני בתאריך 09/01/2015 הוא 3.317
10/01/2015 3.318 שער הין היפני בתאריך 10/01/2015 הוא 3.318
11/01/2015 3.318 שער הין היפני בתאריך 11/01/2015 הוא 3.318
12/01/2015 3.318 שער הין היפני בתאריך 12/01/2015 הוא 3.318
13/01/2015 3.327 שער הין היפני בתאריך 13/01/2015 הוא 3.327
14/01/2015 3.369 שער הין היפני בתאריך 14/01/2015 הוא 3.369
15/01/2015 3.345 שער הין היפני בתאריך 15/01/2015 הוא 3.345
16/01/2015 3.362 שער הין היפני בתאריך 16/01/2015 הוא 3.362
17/01/2015 3.348 שער הין היפני בתאריך 17/01/2015 הוא 3.348
18/01/2015 3.348 שער הין היפני בתאריך 18/01/2015 הוא 3.348
19/01/2015 3.348 שער הין היפני בתאריך 19/01/2015 הוא 3.348
20/01/2015 3.309 שער הין היפני בתאריך 20/01/2015 הוא 3.309
21/01/2015 3.35 שער הין היפני בתאריך 21/01/2015 הוא 3.35
22/01/2015 3.347 שער הין היפני בתאריך 22/01/2015 הוא 3.347
23/01/2015 3.349 שער הין היפני בתאריך 23/01/2015 הוא 3.349
24/01/2015 3.381 שער הין היפני בתאריך 24/01/2015 הוא 3.381
25/01/2015 3.381 שער הין היפני בתאריך 25/01/2015 הוא 3.381
26/01/2015 3.381 שער הין היפני בתאריך 26/01/2015 הוא 3.381
27/01/2015 3.385 שער הין היפני בתאריך 27/01/2015 הוא 3.385
28/01/2015 3.351 שער הין היפני בתאריך 28/01/2015 הוא 3.351
29/01/2015 3.327 שער הין היפני בתאריך 29/01/2015 הוא 3.327
30/01/2015 3.333 שער הין היפני בתאריך 30/01/2015 הוא 3.333
31/01/2015 3.333 שער הין היפני בתאריך 31/01/2015 הוא 3.333
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2014

תגובות הגולשים