OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 01/09/2016 הוא 0.036
02/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 02/09/2016 הוא 0.036
03/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 03/09/2016 הוא 0.036
04/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 04/09/2016 הוא 0.036
05/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 05/09/2016 הוא 0.036
06/09/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 06/09/2016 הוא 0.036
07/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 07/09/2016 הוא 0.037
08/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 08/09/2016 הוא 0.037
09/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 09/09/2016 הוא 0.037
10/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 10/09/2016 הוא 0.037
11/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 11/09/2016 הוא 0.037
12/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 12/09/2016 הוא 0.037
13/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 13/09/2016 הוא 0.037
14/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 14/09/2016 הוא 0.037
15/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 15/09/2016 הוא 0.037
16/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 16/09/2016 הוא 0.037
17/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 17/09/2016 הוא 0.037
18/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 18/09/2016 הוא 0.037
19/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 19/09/2016 הוא 0.037
20/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 20/09/2016 הוא 0.037
21/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 21/09/2016 הוא 0.037
22/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 22/09/2016 הוא 0.037
23/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 23/09/2016 הוא 0.037
24/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 24/09/2016 הוא 0.037
25/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 25/09/2016 הוא 0.037
26/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 26/09/2016 הוא 0.037
27/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 27/09/2016 הוא 0.037
28/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 28/09/2016 הוא 0.037
29/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 29/09/2016 הוא 0.037
30/09/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 30/09/2016 הוא 0.037
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2016

תגובות הגולשים