OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2016 (10/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2016 (10/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 01/10/2016 הוא 0.037
02/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 02/10/2016 הוא 0.037
03/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 03/10/2016 הוא 0.037
04/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 04/10/2016 הוא 0.037
05/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 05/10/2016 הוא 0.037
06/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 06/10/2016 הוא 0.037
07/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 07/10/2016 הוא 0.037
08/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 08/10/2016 הוא 0.037
09/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 09/10/2016 הוא 0.037
10/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 10/10/2016 הוא 0.037
11/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 11/10/2016 הוא 0.037
12/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 12/10/2016 הוא 0.037
13/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 13/10/2016 הוא 0.037
14/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 14/10/2016 הוא 0.037
15/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 15/10/2016 הוא 0.037
16/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 16/10/2016 הוא 0.037
17/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 17/10/2016 הוא 0.037
18/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 18/10/2016 הוא 0.037
19/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 19/10/2016 הוא 0.037
20/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 20/10/2016 הוא 0.037
21/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 21/10/2016 הוא 0.037
22/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 22/10/2016 הוא 0.037
23/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 23/10/2016 הוא 0.037
24/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 24/10/2016 הוא 0.037
25/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 25/10/2016 הוא 0.037
26/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 26/10/2016 הוא 0.037
27/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 27/10/2016 הוא 0.037
28/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 28/10/2016 הוא 0.037
29/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 29/10/2016 הוא 0.037
30/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 30/10/2016 הוא 0.037
31/10/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 31/10/2016 הוא 0.037
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2016

תגובות הגולשים