OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2016 (11/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2016 (11/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 01/11/2016 הוא 0.036
02/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 02/11/2016 הוא 0.037
03/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 03/11/2016 הוא 0.037
04/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 04/11/2016 הוא 0.037
05/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 05/11/2016 הוא 0.037
06/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 06/11/2016 הוא 0.037
07/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 07/11/2016 הוא 0.037
08/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 08/11/2016 הוא 0.036
09/11/2016 0.037 שער הין היפני בתאריך 09/11/2016 הוא 0.037
10/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 10/11/2016 הוא 0.036
11/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 11/11/2016 הוא 0.036
12/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 12/11/2016 הוא 0.036
13/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 13/11/2016 הוא 0.036
14/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 14/11/2016 הוא 0.036
15/11/2016 0.036 שער הין היפני בתאריך 15/11/2016 הוא 0.036
16/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 16/11/2016 הוא 0.035
17/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 17/11/2016 הוא 0.035
18/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 18/11/2016 הוא 0.035
19/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 19/11/2016 הוא 0.035
20/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 20/11/2016 הוא 0.035
21/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 21/11/2016 הוא 0.035
22/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 22/11/2016 הוא 0.035
23/11/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 23/11/2016 הוא 0.035
24/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 24/11/2016 הוא 0.034
25/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 25/11/2016 הוא 0.034
26/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 26/11/2016 הוא 0.034
27/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 27/11/2016 הוא 0.034
28/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 28/11/2016 הוא 0.034
29/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 29/11/2016 הוא 0.034
30/11/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 30/11/2016 הוא 0.034
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2016

תגובות הגולשים