OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 3.326 שער הין היפני בתאריך 01/02/2017 הוא 3.326
02/02/2017 3.345 שער הין היפני בתאריך 02/02/2017 הוא 3.345
03/02/2017 3.324 שער הין היפני בתאריך 03/02/2017 הוא 3.324
04/02/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 04/02/2017 הוא 3.331
05/02/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 05/02/2017 הוא 3.331
06/02/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 06/02/2017 הוא 3.331
07/02/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 07/02/2017 הוא 3.341
08/02/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 08/02/2017 הוא 3.341
09/02/2017 3.298 שער הין היפני בתאריך 09/02/2017 הוא 3.298
10/02/2017 3.298 שער הין היפני בתאריך 10/02/2017 הוא 3.298
11/02/2017 3.296 שער הין היפני בתאריך 11/02/2017 הוא 3.296
12/02/2017 3.296 שער הין היפני בתאריך 12/02/2017 הוא 3.296
13/02/2017 3.296 שער הין היפני בתאריך 13/02/2017 הוא 3.296
14/02/2017 3.302 שער הין היפני בתאריך 14/02/2017 הוא 3.302
15/02/2017 3.271 שער הין היפני בתאריך 15/02/2017 הוא 3.271
16/02/2017 3.271 שער הין היפני בתאריך 16/02/2017 הוא 3.271
17/02/2017 3.283 שער הין היפני בתאריך 17/02/2017 הוא 3.283
18/02/2017 3.277 שער הין היפני בתאריך 18/02/2017 הוא 3.277
19/02/2017 3.277 שער הין היפני בתאריך 19/02/2017 הוא 3.277
20/02/2017 3.277 שער הין היפני בתאריך 20/02/2017 הוא 3.277
21/02/2017 3.26 שער הין היפני בתאריך 21/02/2017 הוא 3.26
22/02/2017 3.282 שער הין היפני בתאריך 22/02/2017 הוא 3.282
23/02/2017 3.278 שער הין היפני בתאריך 23/02/2017 הוא 3.278
24/02/2017 3.288 שער הין היפני בתאריך 24/02/2017 הוא 3.288
25/02/2017 3.276 שער הין היפני בתאריך 25/02/2017 הוא 3.276
26/02/2017 3.276 שער הין היפני בתאריך 26/02/2017 הוא 3.276
27/02/2017 3.276 שער הין היפני בתאריך 27/02/2017 הוא 3.276
28/02/2017 3.26 שער הין היפני בתאריך 28/02/2017 הוא 3.26
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2017

תגובות הגולשים