OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 3.252 שער הין היפני בתאריך 01/09/2017 הוא 3.252
02/09/2017 3.268 שער הין היפני בתאריך 02/09/2017 הוא 3.268
03/09/2017 3.268 שער הין היפני בתאריך 03/09/2017 הוא 3.268
04/09/2017 3.268 שער הין היפני בתאריך 04/09/2017 הוא 3.268
05/09/2017 3.263 שער הין היפני בתאריך 05/09/2017 הוא 3.263
06/09/2017 3.272 שער הין היפני בתאריך 06/09/2017 הוא 3.272
07/09/2017 3.241 שער הין היפני בתאריך 07/09/2017 הוא 3.241
08/09/2017 3.253 שער הין היפני בתאריך 08/09/2017 הוא 3.253
09/09/2017 3.245 שער הין היפני בתאריך 09/09/2017 הוא 3.245
10/09/2017 3.245 שער הין היפני בתאריך 10/09/2017 הוא 3.245
11/09/2017 3.245 שער הין היפני בתאריך 11/09/2017 הוא 3.245
12/09/2017 3.223 שער הין היפני בתאריך 12/09/2017 הוא 3.223
13/09/2017 3.217 שער הין היפני בתאריך 13/09/2017 הוא 3.217
14/09/2017 3.198 שער הין היפני בתאריך 14/09/2017 הוא 3.198
15/09/2017 3.182 שער הין היפני בתאריך 15/09/2017 הוא 3.182
16/09/2017 3.162 שער הין היפני בתאריך 16/09/2017 הוא 3.162
17/09/2017 3.162 שער הין היפני בתאריך 17/09/2017 הוא 3.162
18/09/2017 3.162 שער הין היפני בתאריך 18/09/2017 הוא 3.162
19/09/2017 3.147 שער הין היפני בתאריך 19/09/2017 הוא 3.147
20/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 20/09/2017 הוא 3.131
21/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 21/09/2017 הוא 3.131
22/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 22/09/2017 הוא 3.131
23/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 23/09/2017 הוא 3.131
24/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 24/09/2017 הוא 3.131
25/09/2017 3.131 שער הין היפני בתאריך 25/09/2017 הוא 3.131
26/09/2017 3.151 שער הין היפני בתאריך 26/09/2017 הוא 3.151
27/09/2017 3.14 שער הין היפני בתאריך 27/09/2017 הוא 3.14
28/09/2017 3.133 שער הין היפני בתאריך 28/09/2017 הוא 3.133
29/09/2017 3.133 שער הין היפני בתאריך 29/09/2017 הוא 3.133
30/09/2017 3.133 שער הין היפני בתאריך 30/09/2017 הוא 3.133
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2017

תגובות הגולשים