OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2017 (11/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2017 (11/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2017 3.076 שער הין היפני בתאריך 01/11/2017 הוא 3.076
02/11/2017 3.072 שער הין היפני בתאריך 02/11/2017 הוא 3.072
03/11/2017 3.079 שער הין היפני בתאריך 03/11/2017 הוא 3.079
04/11/2017 3.077 שער הין היפני בתאריך 04/11/2017 הוא 3.077
05/11/2017 3.077 שער הין היפני בתאריך 05/11/2017 הוא 3.077
06/11/2017 3.077 שער הין היפני בתאריך 06/11/2017 הוא 3.077
07/11/2017 3.08 שער הין היפני בתאריך 07/11/2017 הוא 3.08
08/11/2017 3.092 שער הין היפני בתאריך 08/11/2017 הוא 3.092
09/11/2017 3.10 שער הין היפני בתאריך 09/11/2017 הוא 3.10
10/11/2017 3.109 שער הין היפני בתאריך 10/11/2017 הוא 3.109
11/11/2017 3.127 שער הין היפני בתאריך 11/11/2017 הוא 3.127
12/11/2017 3.127 שער הין היפני בתאריך 12/11/2017 הוא 3.127
13/11/2017 3.127 שער הין היפני בתאריך 13/11/2017 הוא 3.127
14/11/2017 3.12 שער הין היפני בתאריך 14/11/2017 הוא 3.12
15/11/2017 3.133 שער הין היפני בתאריך 15/11/2017 הוא 3.133
16/11/2017 3.115 שער הין היפני בתאריך 16/11/2017 הוא 3.115
17/11/2017 3.127 שער הין היפני בתאריך 17/11/2017 הוא 3.127
18/11/2017 3.135 שער הין היפני בתאריך 18/11/2017 הוא 3.135
19/11/2017 3.135 שער הין היפני בתאריך 19/11/2017 הוא 3.135
20/11/2017 3.135 שער הין היפני בתאריך 20/11/2017 הוא 3.135
21/11/2017 3.135 שער הין היפני בתאריך 21/11/2017 הוא 3.135
22/11/2017 3.146 שער הין היפני בתאריך 22/11/2017 הוא 3.146
23/11/2017 3.159 שער הין היפני בתאריך 23/11/2017 הוא 3.159
24/11/2017 3.154 שער הין היפני בתאריך 24/11/2017 הוא 3.154
25/11/2017 3.147 שער הין היפני בתאריך 25/11/2017 הוא 3.147
26/11/2017 3.147 שער הין היפני בתאריך 26/11/2017 הוא 3.147
27/11/2017 3.147 שער הין היפני בתאריך 27/11/2017 הוא 3.147
28/11/2017 3.147 שער הין היפני בתאריך 28/11/2017 הוא 3.147
29/11/2017 3.134 שער הין היפני בתאריך 29/11/2017 הוא 3.134
30/11/2017 3.115 שער הין היפני בתאריך 30/11/2017 הוא 3.115
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2017

תגובות הגולשים