OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 3.103 שער הין היפני בתאריך 01/12/2017 הוא 3.103
02/12/2017 3.089 שער הין היפני בתאריך 02/12/2017 הוא 3.089
03/12/2017 3.089 שער הין היפני בתאריך 03/12/2017 הוא 3.089
04/12/2017 3.089 שער הין היפני בתאריך 04/12/2017 הוא 3.089
05/12/2017 3.103 שער הין היפני בתאריך 05/12/2017 הוא 3.103
06/12/2017 3.132 שער הין היפני בתאריך 06/12/2017 הוא 3.132
07/12/2017 3.119 שער הין היפני בתאריך 07/12/2017 הוא 3.119
08/12/2017 3.101 שער הין היפני בתאריך 08/12/2017 הוא 3.101
09/12/2017 3.103 שער הין היפני בתאריך 09/12/2017 הוא 3.103
10/12/2017 3.103 שער הין היפני בתאריך 10/12/2017 הוא 3.103
11/12/2017 3.103 שער הין היפני בתאריך 11/12/2017 הוא 3.103
12/12/2017 3.119 שער הין היפני בתאריך 12/12/2017 הוא 3.119
13/12/2017 3.132 שער הין היפני בתאריך 13/12/2017 הוא 3.132
14/12/2017 3.132 שער הין היפני בתאריך 14/12/2017 הוא 3.132
15/12/2017 3.142 שער הין היפני בתאריך 15/12/2017 הוא 3.142
16/12/2017 3.121 שער הין היפני בתאריך 16/12/2017 הוא 3.121
17/12/2017 3.121 שער הין היפני בתאריך 17/12/2017 הוא 3.121
18/12/2017 3.121 שער הין היפני בתאריך 18/12/2017 הוא 3.121
19/12/2017 3.107 שער הין היפני בתאריך 19/12/2017 הוא 3.107
20/12/2017 3.092 שער הין היפני בתאריך 20/12/2017 הוא 3.092
21/12/2017 3.072 שער הין היפני בתאריך 21/12/2017 הוא 3.072
22/12/2017 3.073 שער הין היפני בתאריך 22/12/2017 הוא 3.073
23/12/2017 3.078 שער הין היפני בתאריך 23/12/2017 הוא 3.078
24/12/2017 3.078 שער הין היפני בתאריך 24/12/2017 הוא 3.078
25/12/2017 3.078 שער הין היפני בתאריך 25/12/2017 הוא 3.078
26/12/2017 3.078 שער הין היפני בתאריך 26/12/2017 הוא 3.078
27/12/2017 3.073 שער הין היפני בתאריך 27/12/2017 הוא 3.073
28/12/2017 3.076 שער הין היפני בתאריך 28/12/2017 הוא 3.076
29/12/2017 3.08 שער הין היפני בתאריך 29/12/2017 הוא 3.08
30/12/2017 3.08 שער הין היפני בתאריך 30/12/2017 הוא 3.08
31/12/2017 3.08 שער הין היפני בתאריך 31/12/2017 הוא 3.08
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2017

תגובות הגולשים