OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2018 (11/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2018 (11/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 01/11/2018 הוא 0.033
02/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 02/11/2018 הוא 0.033
03/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 03/11/2018 הוא 0.033
04/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 04/11/2018 הוא 0.033
05/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 05/11/2018 הוא 0.033
06/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 06/11/2018 הוא 0.033
07/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 07/11/2018 הוא 0.032
08/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 08/11/2018 הוא 0.032
09/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 09/11/2018 הוא 0.032
10/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 10/11/2018 הוא 0.032
11/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 11/11/2018 הוא 0.032
12/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 12/11/2018 הוא 0.032
13/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 13/11/2018 הוא 0.032
14/11/2018 0.032 שער הין היפני בתאריך 14/11/2018 הוא 0.032
15/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 15/11/2018 הוא 0.033
16/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 16/11/2018 הוא 0.033
17/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 17/11/2018 הוא 0.033
18/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 18/11/2018 הוא 0.033
19/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 19/11/2018 הוא 0.033
20/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 20/11/2018 הוא 0.033
21/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 21/11/2018 הוא 0.033
22/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 22/11/2018 הוא 0.033
23/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 23/11/2018 הוא 0.033
24/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 24/11/2018 הוא 0.033
25/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 25/11/2018 הוא 0.033
26/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 26/11/2018 הוא 0.033
27/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 27/11/2018 הוא 0.033
28/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 28/11/2018 הוא 0.033
29/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 29/11/2018 הוא 0.033
30/11/2018 0.033 שער הין היפני בתאריך 30/11/2018 הוא 0.033
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2018

תגובות הגולשים