OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 01/01/2019 הוא 0.034
02/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 02/01/2019 הוא 0.034
03/01/2019 0.035 שער הין היפני בתאריך 03/01/2019 הוא 0.035
04/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 04/01/2019 הוא 0.034
05/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 05/01/2019 הוא 0.034
06/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 06/01/2019 הוא 0.034
07/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 07/01/2019 הוא 0.034
08/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 08/01/2019 הוא 0.034
09/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 09/01/2019 הוא 0.034
10/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 10/01/2019 הוא 0.034
11/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 11/01/2019 הוא 0.034
12/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 12/01/2019 הוא 0.034
13/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 13/01/2019 הוא 0.034
14/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 14/01/2019 הוא 0.034
15/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 15/01/2019 הוא 0.034
16/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 16/01/2019 הוא 0.034
17/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 17/01/2019 הוא 0.034
18/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 18/01/2019 הוא 0.034
19/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 19/01/2019 הוא 0.034
20/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 20/01/2019 הוא 0.034
21/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 21/01/2019 הוא 0.034
22/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 22/01/2019 הוא 0.034
23/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 23/01/2019 הוא 0.034
24/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 24/01/2019 הוא 0.034
25/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 25/01/2019 הוא 0.034
26/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 26/01/2019 הוא 0.034
27/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 27/01/2019 הוא 0.034
28/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 28/01/2019 הוא 0.034
29/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 29/01/2019 הוא 0.034
30/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 30/01/2019 הוא 0.034
31/01/2019 0.034 שער הין היפני בתאריך 31/01/2019 הוא 0.034
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2018

תגובות הגולשים