OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 01/02/2020 הוא 0.032
02/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 02/02/2020 הוא 0.032
03/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 03/02/2020 הוא 0.032
04/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 04/02/2020 הוא 0.032
05/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 05/02/2020 הוא 0.031
06/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 06/02/2020 הוא 0.031
07/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 07/02/2020 הוא 0.031
08/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 08/02/2020 הוא 0.031
09/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 09/02/2020 הוא 0.031
10/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 10/02/2020 הוא 0.031
11/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 11/02/2020 הוא 0.031
12/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 12/02/2020 הוא 0.031
13/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 13/02/2020 הוא 0.031
14/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 14/02/2020 הוא 0.031
15/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 15/02/2020 הוא 0.031
16/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 16/02/2020 הוא 0.031
17/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 17/02/2020 הוא 0.031
18/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 18/02/2020 הוא 0.031
19/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 19/02/2020 הוא 0.031
20/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 20/02/2020 הוא 0.031
21/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 21/02/2020 הוא 0.031
22/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 22/02/2020 הוא 0.031
23/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 23/02/2020 הוא 0.031
24/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 24/02/2020 הוא 0.031
25/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 25/02/2020 הוא 0.031
26/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 26/02/2020 הוא 0.031
27/02/2020 0.031 שער הין היפני בתאריך 27/02/2020 הוא 0.031
28/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 28/02/2020 הוא 0.032
29/02/2020 0.032 שער הין היפני בתאריך 29/02/2020 הוא 0.032
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים