OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2020 (04/2020)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2020 (04/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 01/04/2020 הוא 0.033
02/04/2020 0.034 שער הין היפני בתאריך 02/04/2020 הוא 0.034
03/04/2020 0.034 שער הין היפני בתאריך 03/04/2020 הוא 0.034
04/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 04/04/2020 הוא 0.033
05/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 05/04/2020 הוא 0.033
06/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 06/04/2020 הוא 0.033
07/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 07/04/2020 הוא 0.033
08/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 08/04/2020 הוא 0.033
09/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 09/04/2020 הוא 0.033
10/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 10/04/2020 הוא 0.033
11/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 11/04/2020 הוא 0.033
12/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 12/04/2020 הוא 0.033
13/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 13/04/2020 הוא 0.033
14/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 14/04/2020 הוא 0.033
15/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 15/04/2020 הוא 0.033
16/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 16/04/2020 הוא 0.033
17/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 17/04/2020 הוא 0.033
18/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 18/04/2020 הוא 0.033
19/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 19/04/2020 הוא 0.033
20/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 20/04/2020 הוא 0.033
21/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 21/04/2020 הוא 0.033
22/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 22/04/2020 הוא 0.033
23/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 23/04/2020 הוא 0.033
24/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 24/04/2020 הוא 0.033
25/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 25/04/2020 הוא 0.033
26/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 26/04/2020 הוא 0.033
27/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 27/04/2020 הוא 0.033
28/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 28/04/2020 הוא 0.033
29/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 29/04/2020 הוא 0.033
30/04/2020 0.033 שער הין היפני בתאריך 30/04/2020 הוא 0.033
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2020

תגובות הגולשים