OFFICEGUY

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2008

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2008
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הלירה הלבנונית בשנת 2008.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הלירה הלבנונית (LBP) במהלך שנת 2008

תגובות הגולשים