OFFICEGUY

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2009

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2009
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הלירה הלבנונית בשנת 2009.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הלירה הלבנונית (LBP) במהלך שנת 2009

תגובות הגולשים