OFFICEGUY

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2011

שערי הלירה הלבנונית לשנת 2011
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הלירה הלבנונית בשנת 2011.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הלירה הלבנונית (LBP) במהלך שנת 2011

תגובות הגולשים