OFFICEGUY

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2011

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2011
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הרינגיט המלזי בשנת 2011.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הרינגיט המלזי (MYR) במהלך שנת 2011

תגובות הגולשים